Zásady péče o umírajícího pacienta

Možná právě teď potřebujete slyšet, jak pečovat o umírajícího. Že umírající má právo na důstojné zacházení, řádnou péči, respekt ke své osobnosti, citlivý přístup a férovou, empatickou a zároveň pravdivou komunikaci. Domácí paliativní péče by měla být komplexní péčí o pacienta, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče.

I přesto, že umírající osoby jsou prakticky závislé na poskytnuté péči, je třeba především respektovat jejich základní práva a potřeby. Domácí péče je fyzicky i psychicky vyčerpávající, nemocní i pečující si sáhnou až na kraj svých sil. Je proto třeba postupovat dle několika zásad.

1) Rozdělte si úkoly

V první fázi péče o blízkého je třeba svolat “rodinnou poradu”, na které každý zváží své možnosti. Vytvořte si seznam úkolů a potřebných věcí, které je třeba zařídit. Nejen že vše společně naplánujete, ale budete mít i příležitost pro vzájemnou podporu.

2) Uzpůsobte svůj čas

V případě péče o umírajícího je nutná neustálá přítomnost další osoby. Toto je třeba pečlivě zvážit a naplánovat si čas tak, aby u lůžka s nemocným mohl stále někdo být.  Je možné si vzít dovolenou nebo tzv. „ošetřovačku”, případně si domluvit dočasné zkrácení pracovního úvazku. Dále existuje příspěvek na péči o osobu blízkou, kde se předpokládá úplný odchod z práce a celodenní ošetřování nemocné osoby. 

3) Připravte byt pro péči

Pokoj pro pacienta by měl být zařízen ideálně polohovacím lůžkem, které bude přístupné z více stran. Také koupelnu a toaletu je často třeba vybavit madly pro snadné užívání. Vše je závislé na individuálních potřebách. S vybavením může pomoci lokální charita či půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek. 

4) Neztrácejte humor

I v tak těžké chvíli se pokuste brát situaci s nadhledem, radujte se z maličkostí a nepropadejte depresím. Čeká vás složité období, při kterém musíte být především oporou pro pacienta.

5) Vzpomínejte na zdravé období

Když člověk odchází, je třeba vzpomínat především na to hezké. Mluvte o těchto vzpomínkách i s nemocným, pomůžete tak i jemu samotnému.