Co je paliativní péče?

Paliativní léčba znamená celkovou péči o nemocné, kteří se dostali do takového stádia, které se již nedá léčit. Podílí se na ní lékaři, sestry, sociální pracovníci a také kaplani. Paliativní medicína tedy zajišťuje především důstojnost poslední fáze života člověka.

Principy paliativní péče

 • Neurychluje, ani neoddaluje smrt.
 • Poskytuje úlevu od bolesti a dalších symptomů.
 • Přidává k péči psychologické aspekty.
 • Vytváří podpůrný systém rodině.
 • Pomáhá se zármutkem po pacientově smrti.
 • Podporuje život a na smrt nahlíží jako na přirozený proces.
 • Vychází z individuálních potřeb pacientů
 • Chrání důstojnost pacientů.

V České republice se této péči věnují především hospice. Možná je ovšem i péče doma nebo v nemocnicích. Hospice jsou tedy pouze jednou z několika možných forem, kde poskytnout paliativní pomoc.

Kdo o nemocného pečuje?

V případě paliativní péče je kladem důraz především na pestře složený tým pracovníků, který je schopen poskytnout veškerou péči jak nemocnému, tak jeho rodině. Právě komunikace s rodinou je v tomto případě jedním ze zásadních faktorů a citlivý přístup je nezbytnou součástí.  V týmech pracovníků tedy je možné nalézt především:

 • Lékaře různých profesí
 • Duchovní
 • Rehabilitační pracovníky
 • psychology, psychiatry
 • Sociální pracovníky
 • Zdravotní sestry

Paliativní léčba má komplexní přístup k nemocnému. Vyžaduje multidisciplinární tým a řadu odborníků různých profesí, kteří se vzájemně setkávají a diskutují jak nejúčinněji individuálně řešit problémy nemocného.

Základní formy paliativní péče

 • Domácí paliativní péče (tzv. mobilní hospic)
 • Denní stacionář paliativní péče
 • Specializovaná ambulance paliativní péče
 • Oddělení paliativní péče v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních.
 • Hospic jako samostatné zařízení

Proč paliativní léčba?

Ačkoli paliativní léčba zajišťuje především důstojnost konečné fáze života, její přínos je mnohem větší. Důstojná léčba prodlužuje život pacientů a zlepšuje kvalitu zbytku života. Pacienti netrpí tak často depresí a rodina se s nemocí snáze vyrovnává.