Hospic, nebo domácí péče?

Paliativní hospicová péče patří mezi pojmy, o kterých se velmi těžko hovoří. Úzce totiž souvisí s umíráním a odchodem člověka. Můžete se ovšem dostat do situace, kdy budete muset volit mezi hospicovou a domácí paliativní léčbou.

Lůžkové zařízení

Výhodou kamenného hospice je především nepřetržitá péče o pacienta. Zaměstnanci tak mohou neustále sledovat veškeré potřeby pacienta a snažit se mu ulevit od bolesti ihned, když přijde. Také často domácí atmosféra hospiců léčbě napomáhá a obvyklé jednolůžkové pokoje nabízí dostatek soukromí.

Většina hospiců také rozvíjí poradenské služby a intenzivní edukační činnosti, kterými přesahuje funkci pouhého poskytnutí lůžka.

Tip: Podívejte se na seznam hospiců v ČR

Mobilní hospic

Většina pacientů by konec života strávila v domácím prostředí. Právě toto přání se snaží řešit mobilní hospice.

Do domácnosti pacienta pravidelně docházejí odborníci z řad zdravotních sester, lékařů, psychoterapeutů a duchovních a poskytují potřebnou péči. Četnost návštěv a péče je čistě individuální, závisí na konkrétních požadavcích a potřebách pacienta a jeho rodiny.