Hospic, nebo domácí péče?

Paliativní hospicová péče patří mezi pojmy, o kterých se velmi těžko hovoří. Úzce totiž souvisí s umíráním a odchodem člověka. Můžete se ovšem dostat do situace, kdy budete muset volit mezi hospicovou a domácí paliativní léčbou.

Lůžkové zařízení

Výhodou kamenného hospice je především nepřetržitá péče o pacienta. Zaměstnanci tak mohou neustále sledovat veškeré potřeby pacienta a snažit se mu ulevit od bolesti ihned, když přijde. Také často domácí atmosféra hospiců léčbě napomáhá a obvyklé jednolůžkové pokoje nabízí dostatek soukromí.

Často se u lůžka nacházejí také různé přístroje pro sledování stavu pacienta např. oxygenátor, který pacientovi pomáhá dýchat. Tento kyslíkový koncentrátor dodává pacientovi dostatek potřebného kyslíku přímo přes dýchací ústrojí.

Většina hospiců také rozvíjí poradenské služby a intenzivní edukační činnosti, kterými přesahuje funkci pouhého poskytnutí lůžka.

Tip: Podívejte se na seznam hospiců v ČR

Mobilní hospic

Většina pacientů by konec života strávila v domácím prostředí. Právě toto přání se snaží řešit mobilní hospice.

Do domácnosti pacienta pravidelně docházejí odborníci z řad zdravotních sester, lékařů, psychoterapeutů a duchovních a poskytují potřebnou péči. Četnost návštěv a péče je čistě individuální, závisí na konkrétních požadavcích a potřebách pacienta a jeho rodiny.