Mýty a fakta o paliativní péči

O umírání se téměř nemluví a možná právě proto okolo něj panuje tolik mýtů, domněnek a omylů. V následujícím textu proto uvádíme na pravou míru ty nejčastější omyly a mýty spojené s umíráním a paliativní péčí.

1) Hospice jsou pouze pro věřící.

Hospice jsou opravdu často zřizovány církvemi a náboženskými společnostmi. Rozhodně to ovšem neznamená, že je víra podmínkou pro přijetí nebo že slouží pouze členům církví. Hospice jsou pro lidi všech náboženských přesvědčení a určitě se v nich nesetkáte s žádným vnucováním víry, pokud pacient sám nemá zájem.

2) V hospici je možné umírání zpomalit, nebo zrychlit.

Paliativní péče umírání nijak neovlivňuje, pouze se snaží zmírnit příznaky, které ho provázejí. Jedná se tedy především o tlumení bolestí s ponecháním přirozeného průběhu odchodu ze světa.

3) Paliativní léčbu lze poskytnout pouze v hospici.

Paliativní péče není vázána na konkrétní místo. Pokud je přáním pacienta dožít doma, může mu být poskytnuta v domácím prostředí. Vše je individuální, rozhodující jsou potřeby rodiny a především pacienta samotného.

4) Paliativní léčba je pouze pro staré lidi.

Paliativní péče je poskytována lidem všech věkových kategorií. Je pravda, že lidé častěji umírají ve vyšším věku, ale důstojné dožití je poskytováno všem pacientům a může se týkat i dětí s nevyléčitelnou nemocí v její konečné fázi.

5) Hospice nenabízí odbornou péči.

Paliativní péče nemá za svůj hlavní cíl uzdravení pacienta, ale je to vysoce odborný typ péče, který dokáže hledat možnosti, jak pomoci i ve velmi složité situaci. Na léčbě se podílí celá řada odborníků, kteří jsou pro svoji činnost plně kvalifikováni.